Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi začetkov stečajev pravnih enot po dejavnosti, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

INDEKS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 36 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
7. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Indeks
Naslednja objava
10. 05. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Stečaji. V tem podatku so zajete pravne enote, pri katerih se je v opazovanem obdobju začel stečajni postopek na podlagi sklepa sodišča.
Pri indeksih stečajev so mogoča večja nihanja. Ta so posledica majhnosti Slovenije in zato nižjega števila pojavov v opazovanih dejavnostih in opazovanih obdobjih.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
SKD DEJAVNOST
Dejavnosti so zajete glede na Uredbo (EU) 2019/2152 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike na področjih dejavnosti od B - Rudarstvo do S - Druge dejavnosti (brez dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti in dejavnosti članskih organizacij).
VRSTA PODATKA
Originalni podatki
Vplivi sezone in koledarja niso izločeni.