Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Podjetja po občinah in velikosti glede na število zaposlenih in samozaposlenih oseb, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

RAZREDI ZAPOSLENI IN SAMOZAPOSLENE OSEBE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
14. 12. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Enota opazovanja
Enota opazovanja je podjetje, registrirano kot
pravna ali fizična oseba, ki je med letom opazovanja izkazala prihodek ali
zaposlene in samozaposlene osebe ali investicije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi v seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
MERITVE
Število podjetij
Je število registriranih pravnih ali fizičnih oseb, ki so med letom opazovanja
izkazale prihodek ali zaposlene osebe ali investicije. Podjetje lahko sestavlja
več lastniško povezanih pravnih oseb, v kolikor na trgu delujejo kot eno
samostojno podjetje.