Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Investicije v osnovna sredstva po skupinah osnovnih sredstev in občinah (1000 EUR), Slovenija, 2012 - 2019
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 214 | izbranih:

Išči

SKUPINE OSNOVNIH SREDSTEV CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
1. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
SKUPINE OSNOVNIH SREDSTEV
SKUPINE OSNOVNIH SREDSTEV - SKUPAJ
Investicije obsegajo investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena
sredstva.
6.15 Gradbeni objekti in prostori
Obsegajo investicije v stanovanjske in nestanovanjske stavbe in prostore,
gradbeno inženirske objekte in investicije v izboljšavo zemljišč.
6.16+6.17 Stroji in oprema, prevozna sredstva, biološka sredstva
Združena postavka obsega investicije v kovinske izdelke; stroje za
splošne namene; druge stroje in naprave za posebne namene; kmetijske
in gozdarske stroje; računalnike in AOP opremo; električne naprave;
komunikacijske in elektronske naprave; elektro-medicinske in
terapevtske naprave ter optične instrumente; pohištvo in notranjo
opremo ter investicije v osebne avtomobile, tovornjake in druga vozila
ter investicije v biološka sredstva kot npr. nasaditev večletnih
nasadov in investicije v plemensko in delovno živino, to je tista, ki
ni namenjena zakolu.
6.18 Neopredmetena sredstva
Obsegajo investicije v študije, projekte in raziskovalna dela, programsko
opremo, zabavo in izvirnike oz. originale na področju filma, glasbe ipd…