Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delež otrok, vključenih v vrtce, po občini stalnega prebivališča in starostnih obdobjih, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

ŠOLSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezave:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
SLOVENIJA
V izračun kazalnika so vključeni le otroci s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
Zaradi različnih referenčnih datumov med podatki o udeležencih predšolske vzgoje in podatki o številu prebivalcev lahko v podatkih prihaja do deležev večjih od 100 %.
KAZALNIK
Delež vključenih - SKUPAJ (%)
% med vsemi otroci, starimi 1 do 5 let.
Prvo starostno obdobje (%)
% med vsemi otroci, starimi 1 do 2 leti.
Drugo starostno obdobje (%)
% med vsemi otroci, starimi 3 do 5 let.
Stari 4 in 5 let (%)
% med vsemi otroci, starimi 4 do 5 let