Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število odraslih po spolu, stopnji urbanizacije stalnega bivališča in znanju tujih jezikov, Slovenija, 2011 - 2022
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ZNANJE TUJEGA JEZIKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

STOPNJA URBANIZACIJE STALNEGA BIVALIŠČA

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
7. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezave:
- Metodološka pojasnila
LETO
Podatki za leto 2016 so bili revidirani.