Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, kazalniki po kohezijski regiji stalnega prebivališča, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

KOHEZIJSKA REGIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Pri preračunih glede na celotno prebivalstvo je vzeto stanje prebivalstva na 1.1. prihodnjega leta (H1). Na primer pri letu 2010 je za primerjavo vzeto prebivalstvo po stanju H12011.
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2.
KOHEZIJSKA REGIJA
SLOVENIJA
V preračunu deleža so pri kategoriji SLOVENIJA zajeti tudi študenti z neznanim stalnim prebivališčem ali s stalnim prebivališčem v tujini
KAZALNIK
Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Število diplomantov v določeni kohezijski regiji na 1.000 prebivalcev te regije
Število diplomantk na 100 diplomantov (moški)
Število diplomantk na 100 diplomantov (moški) v določeni kohezijski regiji