Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Študenti višjega strokovnega in visokošolskega izobraževanja, kazalniki po statistični regiji stalnega prebivališča, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA STALNEGA BIVALIŠČA

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

ŠTUDIJSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Pri preračunih glede na celotno prebivalstvo je vzeto stanje prebivalstva na 1.1. prihodnjega leta (H1). Na primer pri letu 2010 (študijsko leto 2010/2011) je za primerjavo vzeto prebivalstvo po stanju H12011
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA STALNEGA BIVALIŠČA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3.Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe (zvezdica). V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.
STATISTIČNA REGIJA STALNEGA BIVALIŠČA
SLOVENIJA
V preračunu deleža so pri kategoriji SLOVENIJA zajeti tudi študenti z neznanim stalnim prebivališčem ali s stalnim prebivališčem v tujini
KAZALNIK
Število študentov na 1.000 prebivalcev
Število študentov s stalnim prebivališčem v določeni statistični regiji na 1.000 prebivalcev te regije.
Število študentk na 100 študentov (moški)
Število študentk na 100 študentov (moški) v določeni statistični regiji.