Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Študenti višjega strokovnega in visokošolskega izobraževanja, kazalniki po občini stalnega prebivališča, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

ŠTUDIJSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 05. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Pri preračunih glede na celotno prebivalstvo je vzeto stanje prebivalstva na 1.1. prihodnjega leta (H1). Na primer pri letu 2010 (študijsko leto 2010/2011) je za primerjavo vzeto prebivalstvo po stanju H12011.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
OBČINE
SLOVENIJA
V preračunu deleža so pri kategoriji SLOVENIJA zajeti tudi študenti z neznanim stalnim prebivališčem ali s stalnim prebivališčem v tujini
KAZALNIK
Število študentov na 1.000 prebivalcev
Število študentov s stalnim prebivališčem v določeni občini na 1.000 prebivalcev te občine
Število študentk na 100 študentov (moški)
Število študentk na 100 študentov (moški) v določeni občini