Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi strokovni delavci v osnovnih šolah za odrasle po spolu, konec šolskega leta, Slovenija, 2008 - 2014
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

ZAPOSLENI

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

DELOVNI ČAS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 07. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Podatki za določeno izkazano leto [npr. 2009] se nanašajo na tekoče šolsko leto [npr. 2009/10].
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ZAPOSLENI
Učitelji razrednega pouka
V letu 2008 so bili učitelji razrednega pouka prikazani pri učiteljih
predmetnega pouka.