Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Osnovne šole in učenci, vključeni v redne in prilagojene programe, po vrsti šole in občini šole, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINA ZAVODA

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

ŠOLSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči

VRSTA ŠOLE

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezana vsabina:
- Metodološka pojasnila
VRSTA ŠOLE
Osnovna šola
Vključen tudi VIZ Smlednik, ker izvaja osnovnošolski program.
OBČINA ZAVODA
Ankaran/Ancarano
01.01.2007: Občina Apače je nastala z odcepitvijo od občine Gornja Radgona (Uradni list RS št. 27/06).
Bistrica ob Sotli
01.01.2007: Od občine Bled se je odcepila občina Gorje (Uradni list RS št. 61/06).
Cerkno
Junij 2005: Spremenili sta se območji občin Cerkvenjak in Lenart. Iz naselij Osek, Zgornje Verjane in Spodnje Verjane v občini Lenart so se izločili deli naselij in se priključili k naselju Brengova v občini Cerkvenjak. Iz naselja Spodnje Verjane v občini Lenart pa se je izločil tudi del, ki se je priključil k naselju Čagona v občini Cerkvenjak.
Cerkvenjak
01.01.2007: Občina Cirkulane je nastala z odcepitvijo od občine Gorišnica (Uradni list RS št. 27/06).
Destrnik
01.01.2007: Naselje Ostrovica je bilo izločeno iz občine Divača in priključeno občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS št. 27/06).
Dobje
December 2000: Iz občine Kočevje se je izločil del naselja Vrbovec in se priključil k naselju Rapljevo v občini Dobrepolje.
Gorenja vas - Poljane
01.01.2007: Od občine Gorišnica se je odcepila občina Cirkulane (Uradni list RS št. 27/06).
Gorišnica
01.01.2007: Občina Gorje je nastala z odcepitvijo od občine Bled (Uradni list RS št. 61/06).
Gorje
01.01.2007: Od občine Gornja Radgona se je odcepila občina Apače (Uradni list RS št. 27/06)
Grosuplje
14.06.2002: Iz občine Videm se je izločilo naselje Lancova vas pri Ptuju in se priključilo k občini Hajdina. Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele marca 2005.
Hrastnik
01.01.2007: K občini Hrpelje - Kozina je bilo priključeno naselje Ostrovica, ki je po predhodni členitvi sodilo v občino Divača (Uradni list RS št. 27/06).
Kobilje
December 2000: Iz občine Kočevje se je izločil del naselja Vrbovec in se priključil k naselju Rapljevo v občini Dobrepolje.
Koper/Capodistria
01.01.2007: Občina Kostanjevica na Krki je nastala z odcepitvijo od občine Krško (Uradni list RS št. 27/06).
Kozje
14.06.2002: Iz občine Šenčur se je izločilo naselje Hrastje in se priključilo k občini Kranj (Uradni list RS št. 52/2000).
Križevci
01.01.2007: Od občine Krško se je odcepila občina Kostanjevica na Krki (Uradni list RS št. 27/06).
Laško
Junij 2005: Spremenili sta se območji občin Cerkvenjak in Lenart. Iz naselij Osek, Zgornje Verjane in Spodnje Verjane v občini Lenart so se izločili deli naselij in se priključili k naselju Brengova v občini Cerkvenjak. Iz naselja Spodnje Verjane v občini Lenart pa se je izločil tudi del, ki se je priključil k naselju Čagona v občini Cerkvenjak.
01.01.2007: Od občine Lenart se je odcepila občina Sveta Trojica v Slov. goricah. (Uradni list RS št. 27/06).
01.01.2007: Od občine Lenart se je odcepila občina Sveti Jurij v Slov. goricah (Uradni list RS št. 61/06).
Lendava/Lendva
14.06.2002: Iz občine Litija se je izločilo 55 naselij in ta zdaj sestavljajo novo ustanovljeno občino Šmartno pri Litiji. Občina Litija je obdržala enako šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Občina Šmartno pri Litiji je dobila novo šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Površina občine Litija se zmanjšala za 94,9 km2. (Ur.l.RS št.52/2002)
Ljutomer
01.01.2007: Občina Log - Dragomer je nastala z odcepitvijo od občine Vrhnika (Uradni list RS št. 61/06).
Majšperk
01.01.2007: Občina Makole je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 27/06).
Miklavž na Dravskem polju
Junij 2000: Iz občine Šempeter - Vrtojba se je izločil del naselja Vrtojba in se priključil k naselju Bilje v občini Miren - Kostanjevica.
Mislinja
01.01.2007: Občina Mokronog - Trebelno je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje (Uradni list RS št. 27/06).
Moravske Toplice
01.01.2007: Od občine Mozirje se je odcepila občina Rečica ob Savinji (Uradni list RS št. 61/06).
Nazarje
01.01.2007: Od občine Nova Gorica se je odcepila občina Renče - Vogrsko (Uradni list RS št. 27/06).
Nova Gorica
01.01.2007: Od občine Novo mesto sta se odcepili občini Straža in Šmarješke Toplice (Uradni list RS št. 27/06).
Oplotnica
01.01.2007: Od občine Ormož sta se odcepili občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni list RS št. 27/06).
Podvelka
01.01.2007: Občina Poljčane je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 27/06).
Postojna
Januar 2005: Iz občine Prebold se je izločil del naselja Marija Reka in se je priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Površina občine Trbovlje se je povečala za 0,2 km2, površina občine Prebold se je za toliko zmanjšala. Ob tej spremembi občinskih mej se je spremenila tudi meja med dvema statističnima regijama, in sicer zasavsko (občina Trbovlje) in spodnjeposavsko (občina Prebold).
Razkrižje
01.01.2007: Občina Rečica ob Savinji je nastala z odcepitvijo od občine Mozirje (Uradni list RS št. 61/06).
Rečica ob Savinji
01.01.2007: Občina Renče - Vogrsko je nastala z odcepitvijo od občine Nova Gorica (Uradni list RS št. 27/06).
Slovenj Gradec
01.01.2007: Od občine Slovenska Bistrica sta se odcepili občini Makole in Poljčane (Uradni list RS št. 27/06).
Solčava
01.01.2007: Občina Središče ob Dravi je nastala z odcepitvijo od občine Ormož (Uradni list RS št. 27/06).
Starše
01.01.2007: Občina Straža je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto (Uradni list RS št. 27/06).
Sveta Ana
01.01.2007: Občina Sveta Trojica v Slov. goricah je nastala z odcepitvijo od občine Lenart (Uradni list RS št. 27/06).
Sveti Jurij ob Ščavnici
01.01.2007: Občina Sveti Jurij v Slov. goricah je nastala z odcepitvijo od občine Lenart (Uradni list RS št. 61/06).
Sveti Jurij v Slov. goricah
01.01.2007: Občina Sveti Tomaž je nastala z odcepitvijo od občine Ormož (Uradni list RS št. 27/06).
Šalovci
Junij 2000: Iz občine Šempeter - Vrtojba se je izločil del naselja Vrtojba in se priključil k naselju Bilje v občini Miren - Kostanjevica.
Šempeter - Vrtojba
14.06.2002: Iz občine Šenčur se je izločilo naselje Hrastje in se priključilo k občini Kranj (Uradni list RS št. 52/2002).
Šentjur
01.01.2007: Občina Šentrupert je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje (Uradni list RS št. 61/06).
Škocjan
14.06.2002: Iz občine Železniki se je izločilo naselje Sv. Lenart in se priključilo k občini Škofja Loka (Uradni list RS št. 52/2002).
Šmarje pri Jelšah
01.01.2007: Občina Šmarješke Toplice je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto (Uradni list RS št. 27/06).
Šmartno ob Paki
14.06.2002: Iz občine Litija se je izločilo 55 naselij in ta zdaj sestavljajo novo ustanovljeno občino Šmartno pri Litiji. Občina Litija je obdržala enako šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Občina Šmartno pri Litiji je dobila novo šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Površina občine Litija se zmanjšala za 94,9 km2. (Ur.l.RS št.52/2002)
Tolmin
Januar 2005: Iz občine Prebold se je izločil del naselja Marija Reka in se je priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Površina občine Trbovlje se je povečala za 0,2 km2, površina občine Prebold se je za toliko zmanjšala. Ob tej spremembi občinskih mej se je spremenila tudi meja med dvema statističnima regijama, in sicer zasavsko (občina Trbovlje) in spodnjeposavsko (občina Prebold).

Trbovlje
01.01.2007: Od občine Trebnje se je odcepila občina Mokronog - Trebelno (Uradni list RS št. 27/06).
01.01.2007: Od občine Trebnje se je odcepila občina Šentrupert (Uradni list RS št. 61/06).
Veržej
14.06.2002: Iz občine Videm se je izločilo naselje Lancova vas pri Ptuju in se priključilo k občini Hajdina. Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele marca 2005 (Uradni list RS št. 52/2002).
Vransko
01.01.2007: Od občine Vrhnika se je odcepila občina Log - Dragomer (Uradni list RS št. 61/06).
Žalec
14.06.2002: Iz občine Železniki se je izločilo naselje Sv. Lenart in se priključilo k občini Škofja Loka (Uradni list RS št. 52/2002).