Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Administrativno in drugo zaposleno osebje v vrtcih, Slovenija, 2007 - 2015
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

IZVAJALEC PREDŠOLSKE VZGOJE

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

ŠOLSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

DRUGI ZAPOSLENI

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki za določeno izkazano leto (npr. 2012) se nanašajo na tekoče šolsko leto (npr. 2012/13).
Povezave:
- Metodološka pojasnila