Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Vključeni v formalno izobraževanje po vrsti programa in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ŠOLSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

VRSTA PROGRAMA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 05. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA PROGRAMA
Odrasli v srednješolskem izob.
Od leta 2015/16 so v podatkih všteti tudi tisti, ki se samoizobražujejo.