Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delež oseb (%) po dolgotrajni oviranosti pri običajnih aktivnostih zaradi zdravstvenih težav, trenutnem statusu aktivnosti in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

TRENUTNI STATUS AKTIVNOSTI

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

DOLGOTRAJNA OVIRANOST PRI OBIČAJNIH AKTIVNOSTIH ZARADI ZDRAVSTVENIH TEŽAV CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete.
TRENUTNI STATUS AKTIVNOSTI
Trenutni status aktivnosti je glavni status aktivnosti, ki ga je oseba imela v času anketiranja. Drugi neaktivni so gospodinje in za delo nezmožne osebe.
DOLGOTRAJNA OVIRANOST PRI OBIČAJNIH AKTIVNOSTIH ZARADI ZDRAVSTVENIH TEŽAV
Podatki se nanašajo na osebe, stare 16 let ali več.
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.