Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Energetska revščina po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

STAROSTNA SKUPINA

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%, število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

ENERGETSKA REVŠČINA
Kot energetsko revna v skladu z Uredbo o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev (Ur. l. RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022) opredelimo gospodinjstva, ki so v letu pred izvedbo raziskovanja Življenjski pogoji (EU-SILC) imela dohodek, nižji od praga tveganja revščine, in so izpolnjevala vsaj enega izmed naslednjih treh pogojev: finančno niso bila zmožna zagotoviti primerno ogrevanega stanovanja; zaradi finančne stiske so (v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem) zamujala s plačili stanovanjskih stroškov (komunalnih storitev, vode, elektrike, stroškov za ogrevanje ipd.), med katere so vključene tudi energetske storitve; živela so v stanovanjih, v katerih so imela težave s puščajočo streho, z vlažnimi stenami/tlemi/temelji ali trhlimi okenskimi okvirji/tlemi (v neustreznih bivanjskih razmerah).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Ocenjeno število energetsko revnih oseb
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.