Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Neto prejeti dohodek prebivalcev, občine, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

NETO DOHODEK

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


(RAVEN-DOH).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Mediana neto dohodka prebivalcev (EUR)
Mediane dohodka prebivalcev po posameznih dohodkovnih skupinah ne objavljamo, ker ne bi bila smiselna. Zaradi relativno nizkega deleža prejemnikov posamezne skupine dohodka med prebivalci je namreč zelo nizka ali enaka 0.
Delež v skupnem neto prejetem dohodku (%)
Zaradi zaokroževanja se vsote včasih ne ujemajo.