Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Relativna vrzel tveganja revščine, Slovenija, 1997 - 2004
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STAROSTNE SKUPINE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

DOHODEK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
% oseb
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
[APG].
Podatki iz Ankete o porabi v gospodinjstvih [APG] iz obdobja treh zaporednih let so preračunani na srednje leto, ki se uporablja kot referenčno leto.
RELATIVNA VRZEL TVEGANJA REVŠČINE je razlika med pragom tveganja revščine in mediano ekvivalentnega dohodka oseb pod pragom tveganja revščine, izražena kot odstotek od praga tveganja revščine.