Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Stopnja tveganja revščine glede na trenutni status aktivnosti, starost 16+, Slovenija, 1997 - 2004
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATUS AKTIVNOSTI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

DOHODEK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
% oseb
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
[APG].
Podatki iz Ankete o porabi v gospodinjstvih [APG] iz obdobja treh zaporednih let so preračunani na srednje leto, ki se uporablja kot referenčno leto.
STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE je izražena kot odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom pod pragom tveganja revščine.
STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE GLEDE NA TRENUTNI STATUS AKTIVNOSTI je izračunana glede na aktivnost oseb in zaposlitveni status oseb v zadnjih 7 dneh pred anketiranjem. Delovno aktivne so osebe, ki so bile v času anketiranja zaposlene ali samozaposlene. Delovno neaktivne so osebe, ki so bile v času anketiranja brezposelne, upokojene ali drugače neaktivne. Druge neaktivne osebe so gospodinje, dijaki in študenti ter za delo nezmožne osebe. Pri izračunu tega kazalnika se upoštevajo samo osebe, stare vsaj 16 let.