Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem po statusu tveganja revščine in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA REGIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

STATUS TVEGANJA REVŠČINE

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

SAMOOCENA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
% oseb, povprečje
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATUS TVEGANJA REVŠČINE
Status tveganja revščine pove, ali oseba živi v gospodinjstvu, kjer je ekvivalentni dohodek nad ali pod pragom tveganja revščine.
LETO
Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete.
SAMOOCENA
Podatki se nanašajo na osebe, stare 16 ali več let, ki so gledano v celoti ocenile, kako so zadovoljne s svojim življenjem, na lestvici od 0 (povsem nezadovoljen) do 10 (zelo zadovoljen).
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2. Podatki o spremembah posameznih kohezijskih regij so dostopni tudi na povezavi.