Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Mediana obremenjenosti s stanovanjskimi stroški po starosti in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči

STATUS TVEGANJA REVŠČINE

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
% oseb, število oseb
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


MEDIANA OBREMENJENOSTI S STANOVANJSKIMI STROŠKI je mediana (srednja vrednost) deleža stanovanjskih stroškov v celotnem razpoložljivem dohodku gospodinjstva (12 % npr. pomeni, da polovica vseh oseb porabi več kot 12 % razpoložljivega dohodka gospodinjstva za stanovanjske stroške, polovica oseb pa manj).
V izračun obremenjenosti s stanovanjskimi stroški so zajeti vsi letni stroški gospodinjstva, povezani s stanovanjem (obresti za stanovanjski ali hipotekarni kredit, najemnina, zavarovanje, stroški rednega vzdrževanja in popravil, stroški za vodo, kanalizacijo, odvoz odpadkov, elektriko, plin, ogrevanje ipd.), zmanjšani za subvencijo za najemnino. Obremenjenost s stanovanjskimi stroški (delež stanovanjskih stroškov v celotnem razpoložljivem dohodku gospodinjstva) je za vse osebe v istem gospodinjstvu enaka.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila