Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Stopnja tveganja socialne izključenosti po starosti in spolu (strategija EU 2020), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 04. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
% oseb, število oseb
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


STOPNJA TVEGANJA SOCIALNE IZKLJUČENOSTI je odstotek oseb, ki živijo pod pragom tveganja revščine ali so resno materialno prikrajšane ali živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo. Osebe se šteje samo enkrat, tudi če so zajete v dveh ali treh podkazalnikih.
Polno ime kazalnika »stopnja tveganja socialne izključenosti« je »stopnja tveganja revščine ali socialne izključenosti«. Ker je prihajalo do zamenjave kazalnika »stopnja tveganja revščine ali socialne izključenosti« s kazalnikom »stopnja tveganja revščine«, od objave podatkov za leto 2013 dalje v vseh objavah uporabljamo krajše ime kazalnika.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti objavljamo za leto, v katerem se izvede raziskovanje Življenjski pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta pred tem, tj. iz leta pred izvedbo raziskovanja SILC.
MERITVE
Število oseb, izpostavljenih tveganju socialne izključenosti
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.