Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Nadomestitveno razmerje, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

NADOMESTITVENO RAZMERJE

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


NADOMESTITVENO RAZMERJE je razmerje med mediano pokojnin upokojencev, starih od 65 do 74 let, ter mediano dohodka iz zaposlitve ali samozaposlitve delovno aktivnih oseb, starih od 50 do 59 let. Ta kazalnik temelji na osebnem (ne ekvivalentnem) dohodku. Pri izračunu se upošteva samo osebe, ki so bile upokojene ali delovno aktivne vseh 12 mesecev v dohodkovnem referenčnem letu. Razmerje je izračunano za bruto in neto dohodke.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti objavljamo za leto, v katerem se izvede raziskovanje Življenjski pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta pred tem, tj. iz leta pred izvedbo raziskovanja SILC.