Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Nadomestitveno razmerje, z dohodkom v naravi, Slovenija, 2005 - 2012
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

NADOMESTITVENO RAZMERJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

DOHODEK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
[SILC].
- Metodološka pojasnila
NADOMESTITVENO RAZMERJE je razmerje med mediano pokojnin upokojencev, starih od 65 do 74 let, ter mediano dohodka iz zaposlitve ali samozaposlitve delovno aktivnih oseb, starih od 50 do 59 let. Ta kazalnik temelji na osebnem [ne ekvivalentnem] dohodku. Pri izračunu se upošteva samo osebe, ki so bile upokojene ali delovno aktivne vseh 12 mesecev v dohodkovnem referenčnem letu. Razmerje je izračunano za bruto in neto dohodke.
LETO
Podatki za zadnje objavljeno leto so začasni, podatki za vsa predhodna leta pa končni. Podatki za zadnje objavljeno leto postanejo končni z objavo podatkov za naslednje leto.