Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Plačna vrzel med spoloma po skupinah poklicev (SKP-08), Slovenija, 2008 - 2022
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKUPINA POKLICEV

Skupaj: 608 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
odstotek
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
METODOLOŠKO OPOZORILO
Če so bile v podatkih iz administrativnega vira (tj. v podatkih iz prijav v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, o spremembah v tem zavarovanju in odjavah iz zavarovanja oz. v podatkih s t. i. obrazcev M) ugotovljene napake, so se ti podatki o demografskih in zaposlitvenih značilnostih zaposlenih oseb v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva do leta 2019 popravljali pretežno individualno z nekaj manjšimi sistematičnimi popravki. Bolj sistematično so se podatki v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva začeli urejati v letu 2020. Več o tem in drugih metodoloških značilnostih lahko preberete v metodoloških pojasnilih.
SKUPINA POKLICEV
Podatki za leto 2010 po SKP-08 so prevod iz najnižje ravni SKP-V2.