Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prilaganjanje delovnika negi otrok ali drugih sorodnikov po spolu, 18 do 64 let, Slovenija, 2. četrtletje 2018
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

PRILAGAJANJE DELOVNIKA NEGI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 07. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število v 1000, %
Vir
Statistični Urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični Urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila