Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delovno aktivno prebivalstvo v turizmu po metodologiji (UNWTO in OECD) in po občinah delovnega mesta, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 02. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Naslednja objava
16. 02. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Izbrane dejavnosti, ki se po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) uvrščajo v turizem so opredeljene v metodoloških pojasnilih.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO
Zaradi zaokroževanja na cela števila se vsote ne ujemajo vedno.
DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO
Letna povprečja.