Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, 2002 - 2016
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Stopnja
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
KAZALNIK
Stopnja registrirane brezposelnosti
% registrirano brezposelnih med aktivnim prebivalstvom v občini
Stopnja registrirane brezposelnosti za moške
% registrirano brezposelnih moških med aktivnimi moškimi v občini
Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske
% registrirano brezposelnih žensk med aktivnimi ženskami v občini
Relativna razlika med stopnjama registrirane brezposelnosti za ženske in za moške
stopnja registrirane brezposelnosti za ženske / stopnja registrirane brezposelnosti za moške * 100 - 100
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb, starih 15-24 let
% registrirano brezposelnih [15-24 let] med aktivnim prebivalstvom [15-24 let] v občini
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb, starih 15-29 let
% registrirano brezposelnih [15-29 let] med aktivnim prebivalstvom [15-29 let] v občini
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb, starih 25-49 let
% registrirano brezposelnih [25-49 let] med aktivnim prebivalstvom [25-49 let] v občini
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb, starih 50 ali več let
% registrirano brezposelnih [50 in več let] med aktivnim prebivalstvom [50 in več let] v občini
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj
% registrirano brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj med aktivnim prebivalstvom z osnovnošolsko izobrazbo ali manj v občini
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb s srednješolsko izobrazbo
% registrirano brezposelnih s srednješolsko izobrazbo med aktivnim prebivalstvom s srednješolsko izobrazbo v občini
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb z višješolsko, visokošolsko izobrazbo
% registrirano brezposelnih z višješolsko, visokošolsko izobrazbo med aktivnim prebivalstvom z višješolsko, visokošolsko izobrazbo v občini
Stopnja registrirane dolgotrajne brezposelnosti [več kot eno leto]
% dolgotrajno brezposelnih oseb [več kot eno leto] med aktivnim prebivalstvom v občini
Stopnja registrirane zelo dolgotrajne brezposelnosti [več kot dve leti]
% dolgotrajno brezposelnih oseb [več kot dve leti] med aktivnim prebivalstvom v občini
Stopnja aktivnosti
% aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci v občini
Stopnja aktivnosti za moške
% aktivnih moških med delovno sposobnimi moškimi v občini
Stopnja aktivnosti za ženske
% aktivnih žensk med delovno sposobnimi ženskami v občini