Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delovne migracije - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 24 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, delež, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot, raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
KAZALNIK
Indeks delovne migracije
delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po občini delovnega mesta / delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po občini prebivališča x 100
Indeks delovne migracije za moške
delovno aktivni moški [brez kmetov] po občini delovnega mesta / delovno aktivni moški [brez kmetov] po občini prebivališča x 100
Indeks delovne migracije za ženske
delovno aktivne ženske [brez kmetic] po občini delovnega mesta / delovno aktivne ženske [brez kmetic] po občini prebivališča x 100
Delovni migranti [brez kmetov], ki delajo zunaj občine prebivališča
% med vsemi delovno aktivnimi prebivalci v občini
Delovni migranti, moški [brez kmetov], ki delajo zunaj občine prebivališča
% med vsemi delovno aktivnimi moškimi v občini
Delovni migranti, ženske [brez kmetic], ki delajo zunaj občine prebivališča
% med vsemi delovno aktivnimi ženskami v občini
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], ki delajo v občini prebivališča
% med vsemi delovno aktivnimi prebivalci v občini
Delovno aktivni moški [brez kmetov], ki delajo v občini prebivališča
% med vsemi delovno aktivnimi moškimi v občini
Delovno aktivne ženske [brez kmetic], ki delajo v občini prebivališča
% med vsemi delovno aktivnimi ženskami v občini