Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delovno aktivni invalidi (brez kmetov) v javnem in zasebnem sektorju po doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

DOSEŽENA IZOBRAZBA

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

SEKTOR

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
18. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DOSEŽENA IZOBRAZBA
V letu 2009 je prelom glede na predhodna leta v časovni vrsti izkazanih podatkov o doseženi izobrazbi delovno aktivnih oseb (glej Metodološka pojasnila).
LETO
stanje na 31. 12.
SEKTOR
Sprememba števila delovno aktivnih v sektorju država je posledica tudi prerazvrstitev poslovnih subjektov po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (SKIS). Prerazvrstitve so v zapisnikih sej Komisije SKIS na spletnem naslovu: http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_skis.asp.