Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih (SKD 2008), petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 110 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči

STAROSTNI RAZRED

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 02. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Zdaj objavljeni podatki o Delovno aktivnem prebivalstvu po registrskih virih, strukturni podatki so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 16. 2. 2022, zaradi spremembe metodologije popravljeni. Razlika je v tem, da nekatere celice niso več zaščitene. Zaradi popravka se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Zaradi metodologije preračuna števila kmetov in pripisa strukturnih podatkov kmetom za nazaj so do leta 2008 možna rahla odstopanja v številu od že objavljenih mesečnih podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu.
Zaradi zaokroževanja na cela števila pri izračunu števila kmetov se vsote ne ujemajo vedno.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
SKD DEJAVNOST
Podatki po SKD 2008 do vključno leta 2007 so preračuni.
LETO
stanje na 31.12.