Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], delovni migranti med upravnimi enotami ter indeks delovne migracije po spolu, upravne enote, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

UPRAVNA ENOTA

Skupaj: 60 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 24 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, delež, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
UPRAVNA ENOTA
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot opis in pojasnila, raven SKTE 4.

Opombe o spremembah posameznih upravnih enot so zapisane k vsaki spremenjeni upravni enoti in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe [zvezdica].
LETO
Za obdobje od leta 2000 - 2008 je za državljane RS upoštevano samo stalno prebivališče, za tujce pa začasno.
Od leta 2009 in naslednja leta pa je za vse osebe upoštevano najprej začasno in šele nato stalno
prebivališče.