Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občinah prebivališča in občinah delovnega mesta po spolu, občine, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINA PREBIVALIŠČA

Skupaj: 214 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 24 | izbranih:

Išči

OBČINA DELA

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Za obdobje od leta 2000 - 2008 je za državljane RS upoštevano samo stalno prebivališče, za tujce pa začasno.
Od leta 2009 in naslednja leta pa je za vse osebe upoštevano najprej začasno in šele nato stalno prebivališče.
OBČINA PREBIVALIŠČA
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot, raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
OBČINA PREBIVALIŠČA
Apače (prebivališče)
01.01.2007: Občina Apače je nastala z odcepitvijo od občine Gornja Radgona (Uradni list RS št. 27/06).
Bled (prebivališče)
01.01.2007: Od občine Bled se je odcepila občina Gorje (Uradni list RS št. 61/06).
Cerkvenjak (prebivališče)
Junij 2005: Spremenili sta se območji občin Cerkvenjak in
Lenart. Iz naselij Osek, Zgornje Verjane in Spodnje Verjane v občini Lenart so
se izločili deli naselij in se priključili k naselju Brengova v občini
Cerkvenjak. Iz naselja Spodnje Verjane v občini Lenart pa se je izločil tudi
del, ki se je priključil k naselju Čagona v občini Cerkvenjak.
Cirkulane (prebivališče)
01.01.2007: Občina Cirkulane je nastala z odcepitvijo od občine Gorišnica (Uradni list RS št. 27/06).
Divača (prebivališče)
01.01.2007: Naselje Ostrovica je bilo izločeno iz občine Divača in priključeno občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS št. 27/06).
Gorišnica (prebivališče)
01.01.2007: Od občine Gorišnica se je odcepila občina Cirkulane (Uradni list RS št. 27/06).
Gorje (prebivališče)
01.01.2007: Občina Gorje je nastala z odcepitvijo od občine Bled (Uradni list RS št. 61/06).
Gornja Radgona (prebivališče)
01.01.2007: Od občine Gornja Radgona se je odcepila občina Apače (Uradni list RS št. 27/06)
Hajdina (prebivališče)
14.06.2002: Iz občine Videm se je izločilo naselje
Lancova vas pri Ptuju in se priključilo k občini Hajdina. Ta sprememba je
bila formalno izpeljana šele marca 2005.
Hrpelje - Kozina (prebivališče)
01.01.2007: K občini Hrpelje - Kozina je bilo priključeno naselje Ostrovica, ki je po predhodni členitvi sodilo v občino Divača (Uradni list RS št. 27/06).
Kostanjevica na Krki (prebivališče)
01.01.2007: Občina Kostanjevica na Krki je nastala z odcepitvijo od občine Krško (Uradni list RS št. 27/06).
Kranj (prebivališče)
14.06.2002: Iz občine Šenčur se je izločilo naselje Hrastje in se priključilo k občini Kranj (Uradni list RS št. 52/2000).
Krško (prebivališče)
01.01.2007: Od občine Krško se je odcepila občina Kostanjevica na Krki (Uradni list RS št. 27/06).
Lenart (prebivališče)
01.01.2007: Od občine Lenart se je odcepila občina Sveta Trojica v Slov.
goricah. (Uradni list RS št. 27/06). 01.01.2007: Od občine Lenart se je
odcepila občina Sveti Jurij v Slov. goricah (Uradni list RS št. 61/06).
Litija (prebivališče)
14.06.2002: Iz občine Litija se je izločilo 55 naselij in ta zdaj sestavljajo novo ustanovljeno občino Šmartno pri Litiji. Občina Litija je obdržala enako šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Občina Šmartno pri Litiji je dobila novo šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Površina občine Litija se zmanjšala za 94,9 km2. (Ur.l.RS št.52/2002)
Log - Dragomer (prebivališče)
01.01.2007: Občina Log - Dragomer je nastala z odcepitvijo od občine Vrhnika (Uradni list RS št. 61/06).
Makole (prebivališče)
01.01.2007: Občina Makole je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 27/06).
Mokronog - Trebelno (prebivališče)
01.01.2007: Občina Mokronog - Trebelno je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje (Uradni list RS št. 27/06).
Mozirje (prebivališče)
01.01.2007: Od občine Mozirje
se je odcepila občina Rečica ob Savinji (Uradni list RS št. 61/06).
Nova Gorica (prebivališče)
01.01.2007: Od občine Nova Gorica se je
odcepila občina Renče - Vogrsko (Uradni list RS št. 27/06).
Novo mesto (prebivališče)
01.01.2007: Od občine Novo mesto sta se odcepili
občini Straža in Šmarješke Toplice (Uradni list RS št. 27/06).
Ormož (prebivališče)
01.01.2007: Od občine Ormož sta se odcepili občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni list RS št. 27/06).
Poljčane (prebivališče)
01.01.2007: Občina Poljčane je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 27/06).
Prebold (prebivališče)
Januar 2005: Iz občine Prebold se je izločil del naselja Marija Reka in se je
priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Površina občine Trbovlje se
je povečala za 0,2 km2, površina občine Prebold se je za toliko zmanjšala. Ob
tej spremembi občinskih mej se je spremenila tudi meja med dvema
statističnima regijama, in sicer zasavsko (občina Trbovlje) in
spodnjeposavsko (občina Prebold).
Rečica ob Savinji (prebivališče)
01.01.2007: Občina Rečica ob Savinji je nastala z odcepitvijo od občine Mozirje (Uradni list RS št. 61/06).
Renče - Vogrsko (prebivališče)
01.01.2007: Občina Renče - Vogrsko je nastala z odcepitvijo od občine Nova Gorica (Uradni list RS št. 27/06).
Slovenska Bistrica (prebivališče)
01.01.2007: Od občine Slovenska Bistrica sta se
odcepili občini Makole in Poljčane (Uradni list RS št. 27/06).
Središče ob Dravi (prebivališče)
01.01.2007: Občina Središče ob Dravi je nastala z odcepitvijo od občine Ormož (Uradni list RS št. 27/06).
Straža (prebivališče)
01.01.2007: Občina Straža je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto (Uradni list RS št. 27/06).
Sveta Trojica v Slov. goricah (prebivališče)
01.01.2007: Občina Sveta Trojica v Slov. goricah je nastala z odcepitvijo od občine Lenart (Uradni list RS št. 27/06).
Sveti Jurij v Slov. goricah (prebivališče)
01.01.2007: Občina Sveti Jurij v Slov. goricah je nastala z odcepitvijo od občine Lenart (Uradni list RS št. 61/06).
Sveti Tomaž (prebivališče)
01.01.2007: Občina Sveti Tomaž je nastala z odcepitvijo od občine Ormož (Uradni list RS št. 27/06).
Šenčur (prebivališče)
14.06.2002: Iz občine Šenčur se je izločilo naselje Hrastje in se priključilo k občini Kranj (Uradni list RS št. 52/2002).
Šentjur (prebivališče)
14.06.2002: Občina Šentjur pri Celju se je preimenovala v občino
Šentjur.
Šentrupert (prebivališče)
01.01.2007: Občina Šentrupert je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje (Uradni list RS št. 61/06).
Škofja Loka (prebivališče)
14.06.2002: Iz občine Železniki se je izločilo naselje Sv. Lenart in se priključilo k občini Škofja Loka (Uradni list RS št. 52/2002).
Šmarješke Toplice (prebivališče)
01.01.2007: Občina Šmarješke Toplice je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto (Uradni list RS št. 27/06).
Šmartno pri Litiji (prebivališče)
14.06.2002: Iz občine Litija se je izločilo 55 naselij in ta zdaj sestavljajo novo ustanovljeno občino Šmartno pri Litiji. Občina Litija je obdržala enako šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Občina Šmartno pri Litiji je dobila novo šifro, prav tako vsa naselja, ki jo sestavljajo. Površina občine Litija se zmanjšala za 94,9 km2. (Ur.l.RS št.52/2002)
Trbovlje (prebivališče)
Januar 2005: Iz občine Prebold se je izločil del naselja Marija Reka in se je priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Površina občine Trbovlje se je povečala za 0,2 km2, površina občine Prebold se je za toliko zmanjšala. Ob tej spremembi občinskih mej se je spremenila tudi meja med dvema statističnima regijama, in sicer zasavsko (občina Trbovlje) in spodnjeposavsko (občina Prebold).

Trebnje (prebivališče)
01.01.2007: Od občine Trebnje se je odcepila občina
Šentrupert (Uradni list RS št. 61/06).
Videm (prebivališče)
14.06.2002: Iz
občine Videm se je izločilo naselje Lancova vas pri Ptuju in se priključilo k
občini Hajdina. Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele marca 2005
(Uradni list RS št. 52/2002).
Vrhnika (prebivališče)
01.01.2007: Od občine Vrhnika se je odcepila občina Log - Dragomer (Uradni list RS št. 61/06).
Železniki (prebivališče)
14.06.2002: Iz občine Železniki se je izločilo naselje Sv. Lenart in se priključilo k občini Škofja Loka (Uradni list RS št. 52/2002).