Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečne mesečne bruto plače in indeksi povprečnih mesečnih plač, izračunani glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, pri pravnih osebah javnega in zasebnega sektorja, Slovenija, 2020M01 - 2024M03
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SEKTOR CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 51 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Z referenčnim mesecem april 2024 smo prešli na uporabo novega administrativnega podatkovnega vira, in sicer smo za pripravo mesečne statistike plač zaposlenih pri pravnih osebah in s tem za izračun povprečnih mesečnih bruto in neto plač uporabili podatke iz obračuna davčnega odtegljaja za dohodke, od katerih se obračuna davčni odtegljaj in/ali prispevki za socialno varnost (obrazec REK-O).
Že objavljeni (uradni) podatki o višini plače po posameznih mesecih (za obdobje do vključno marca 2024) se zaradi teh izračunov iz novega vira ne spreminjajo.
Podatki v arhivirani tabeli niso popolnoma primerljivi z istovrstnimi mesečnimi podatki o plačah, ki jih objavljamo v tabeli 0701020S , in se ne posodabljajo z novimi časovnimi točkami.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila