Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Moška imena, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

IME CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4.708 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 05. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
- manj kot 5 oziroma ni pojava
Prebivalci po stanju na dan 1. 1.
Rojstna imena prebivalcev Slovenije so prikazana v obliki, v kakršni se uporabljajo v pravnem
prometu in v kakršni so vpisana v Centralni register prebivalstva.
Rang pomeni vrstni red ali mesto v (rang)lestvici najpogostejših imen. Številka, ki se izpiše,
pove, katero mesto v seznamu (ranglisti) najpogostejših imen zaseda posamezno ime. Številka 1
torej pomeni, da je to ime najpogostejše oz. da je s tem imenom poimenovanih največ prebivalcev.
Številka 2 pomeni, da je to drugo najpogostejše ime, itd.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila