Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po zakonskem stanu, spolu in starostnih skupinah, Slovenija, popisa 1991, 2002
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

ZAKONSKI STAN

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
number
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.
LETO
Popis 1991
Podatki preračunani po metodologiji Popisa 2002.
ZAKONSKI STAN
Zakonski stan - skupaj
Pod skupaj je za leto 1991 vključen neznan zakonski stan.