Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Projekcije prebivalstva EUROPOP2023 - demografska bilanca in izbrani kazalniki, Slovenija, 2022–2100
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 79 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 05. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, delež, koeficient, stopnja, leta
Vir
Eurostat
Opombe

Opombe

MERITVE
Koeficient starostne odvisnosti
Koeficient starostne odvisnosti pove, koliko otrok in starejših prebivalcev je odvisnih od 100 delovno sposobnih.
Koeficient starostne odvisnosti mladih
Koeficient starostne odvisnosti mladih je razmerje med številom otrok (0 do 14 let) in številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih 15 do 64 let, pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti mladih pove, koliko otrok je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev.
Koeficient starostne odvisnosti starih
Koeficient starostne odvisnosti starih je razmerje med številom starejših (65 let ali več) in številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih 15 do 64 let, pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti starih pove, koliko starejših je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev.
Celotna stopnja rodnosti
Celotna stopnja rodnosti je povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi (15-49 let) v koledarskem letu.
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu - moški
Pričakovano trajanje življenja je povprečno število let življenja, ki ga otrok, rojen v navedenem letu, lahko pričakuje.
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu - ženske
Pričakovano trajanje življenja je povprečno število let življenja, ki ga otrok, rojen v navedenem letu, lahko pričakuje.