Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Meddržavne selitve po državljanstvu, državah prejšnjega, prihodnjega prebivališča in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SELITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

DRŽAVA PREJŠNJEGA OZ. PRIHODNJEGA PREBIVALIŠČA

Skupaj: 24 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 42 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
12. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Za leto 2008 in naprej so podatki pripravljeni skladno z definicijo prebivalstva Slovenije, objavljeno leta 2008.
Do konca leta 2007 so podatki o odseljenih tujih državljanih ocena Statističnega urada Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DRŽAVA PREJŠNJEGA OZ. PRIHODNJEGA PREBIVALIŠČA
Država prejšnjega prebivališča je država, v kateri je imela oseba nazadnje prebivališče pred priselitvijo v Slovenijo.

Država prihodnjega prebivališča je država, v kateri namerava oseba prebivati po odselitvi iz Slovenije.