Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Pričakovano trajanje življenja po spolu, Slovenija, 1960 - 1961 in od 1986 - 1987 naprej, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 38 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Od leta 2007 naprej uporabljamo spremenjeno metodologijo izračuna. Uporablja se metoda delnih verjetnosti smrti, ki temelji na podatkih iz samo enega koledarskega leta.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STAROSTNE SKUPINE
Starost je čas, ki je pretekel od rojstva osebe do trenutka opazovanja (smrti). Podatki o starosti so izračunani iz datuma rojstva osebe in datuma smrti.
LETO
Pričakovano trajanje življenja je povprečno število let življenja, ki ga oseba, stara x let, še lahko pričakuje - če predpostavljamo, da bo umrljivost po starosti od leta opazovanja dalje ostala nespremenjena.