Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Skupni prirast prebivalstva, občine, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 27 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
2. 03. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Podatki od 2008 naprej so pripravljeni skladno z definicijo prebivalstva Slovenije, objavljeno leta 2008.
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
LETO
1995
Podatki o prebivalstvu po občinah niso na voljo.
1996
Podatki o prebivalstvu po ob inah niso na voljo.
LETO: 2021 , MERITVE: Naravni prirast
Zdaj objavljeni podatki o naravnem prirastu za nekatere občine so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 15. 7. 2022, popravljeni. Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
LETO: 2021 , MERITVE: Skupni prirast
Zdaj objavljeni podatki o skupnem prirastu za nekatere občine so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 15. 7. 2022, popravljeni. Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
LETO: 2021 , MERITVE: Skupni prirast na 1000 prebivalcev
Zdaj objavljeni podatki o skupnem prirastu na 1.000 prebivalcev za nekatere občine so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 15. 7. 2022, popravljeni. Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.