Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Selitveno gibanje prebivalstva, kohezijske regije, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA REGIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 29 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 26 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
12. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Podatki od 2008 naprej so pripravljeni skladno z definicijo prebivalstva Slovenije, objavljeno leta 2008.
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2. Podatki o spremembah posameznih kohezijskih regij so dostopni tudi na povezavi.
MERITVE
Priseljeni iz tujine - Skupaj
V letih 1995-1998 so podatki o tujih državljanih na voljo le za teritorij Slovenije, zato podatki po kohezijskih regijah vključujejo le podatke za državljane Slovenije, medtem ko podatki za Slovenijo skupaj vključujejo oboje.
Priseljeni iz tujine - Moški
V letih 1995-1998 so podatki o tujih državljanih na voljo le za teritorij Slovenije, zato podatki po kohezijskih regijah vključujejo le podatke za državljane Slovenije, medtem ko podatki za Slovenijo skupaj vključujejo oboje.
Priseljeni iz tujine - Ženske
V letih 1995-1998 so podatki o tujih državljanih na voljo le za teritorij Slovenije, zato podatki po kohezijskih regijah vključujejo le podatke za državljane Slovenije, medtem ko podatki za Slovenijo skupaj vključujejo oboje.
Odseljeni v tujino - Skupaj
V letih 1995-1998 so podatki o tujih državljanih na voljo le za teritorij Slovenije, zato podatki po kohezijskih regijah vključujejo le podatke za državljane Slovenije, medtem ko podatki za Slovenijo skupaj vključujejo oboje.
Odseljeni v tujino - Moški
V letih 1995-1998 so podatki o tujih državljanih na voljo le za teritorij Slovenije, zato podatki po kohezijskih regijah vključujejo le podatke za državljane Slovenije, medtem ko podatki za Slovenijo skupaj vključujejo oboje.
Odseljeni v tujino - Ženske
V letih 1995-1998 so podatki o tujih državljanih na voljo le za teritorij Slovenije, zato podatki po kohezijskih regijah vključujejo le podatke za državljane Slovenije, medtem ko podatki za Slovenijo skupaj vključujejo oboje.
Selitveni prirast s tujino - Skupaj
V letih 1995-1998 so podatki o tujih državljanih na voljo le za teritorij Slovenije, zato podatki po kohezijskih regijah vključujejo le podatke za državljane Slovenije, medtem ko podatki za Slovenijo skupaj vključujejo oboje.
Selitveni prirast s tujino - Moški
V letih 1995-1998 so podatki o tujih državljanih na voljo le za teritorij Slovenije, zato podatki po kohezijskih regijah vključujejo le podatke za državljane Slovenije, medtem ko podatki za Slovenijo skupaj vključujejo oboje.
Selitveni prirast s tujino - Ženske
V letih 1995-1998 so podatki o tujih državljanih na voljo le za teritorij Slovenije, zato podatki po kohezijskih regijah vključujejo le podatke za državljane Slovenije, medtem ko podatki za Slovenijo skupaj vključujejo oboje.
Priseljeni iz druge kohezijske regije - Skupaj
Do vključno z letom 2007 so v podatkih o notranjih selitvah upoštevane selitve državljanov Republike Slovenije, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Priseljeni iz druge kohezijske regije - Moški
Do vključno z letom 2007 so v podatkih o notranjih selitvah upoštevane selitve državljanov Republike Slovenije, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Priseljeni iz druge kohezijske regije - Ženske
Do vključno z letom 2007 so v podatkih o notranjih selitvah upoštevane selitve državljanov Republike Slovenije, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Odseljeni v drugo kohezijsko regijo - Skupaj
Do vključno z letom 2007 so v podatkih o notranjih selitvah upoštevane selitve državljanov Republike Slovenije, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Odseljeni v drugo kohezijsko regijo - Moški
Do vključno z letom 2007 so v podatkih o notranjih selitvah upoštevane selitve državljanov Republike Slovenije, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Odseljeni v drugo kohezijsko regijo - Ženske
Do vključno z letom 2007 so v podatkih o notranjih selitvah upoštevane selitve državljanov Republike Slovenije, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Selitveni prirast z drugo kohezijsko regijo - Skupaj
Do vključno z letom 2007 so v podatkih o notranjih selitvah upoštevane selitve državljanov Republike Slovenije, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Selitveni prirast z drugo kohezijsko regijo - Moški
Do vključno z letom 2007 so v podatkih o notranjih selitvah upoštevane selitve državljanov Republike Slovenije, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Selitveni prirast z drugo kohezijsko regijo - Ženske
Do vključno z letom 2007 so v podatkih o notranjih selitvah upoštevane selitve državljanov Republike Slovenije, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Skupni selitveni prirast - Skupaj
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med kohezijskimi regijami. Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.
Skupni selitveni prirast - Moški
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med kohezijskimi regijami. Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.
Skupni selitveni prirast - Ženske
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med kohezijskimi regijami. Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.
Selitveni prirast z drugo kohezijsko regijo na 1000 prebivalcev
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.