Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Selitveno gibanje prebivalstva, statistične regije, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 28 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 28 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
7. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Podatki od 2008 naprej so pripravljeni skladno z definicijo prebivalstva Slovenije, objavljeno leta 2008.
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni tudi na povezavi.
MERITVE
Priseljeni iz tujine - Skupaj
Do vključno leta 1997 so zajete selitve slovenskih državljanov, od leta 1998 pa selitve celotnega prebivalstva.
Priseljeni iz tujine - Moški
Do vključno leta 1997 so zajete selitve slovenskih državljanov, od leta 1998 pa selitve celotnega prebivalstva.
Priseljeni iz tujine - Ženske
Do vključno leta 1997 so zajete selitve slovenskih državljanov, od leta 1998 pa selitve celotnega prebivalstva.
Odseljeni v tujino - Skupaj
Do vključno leta 1997 so zajete selitve slovenskih državljanov, od leta 1998 pa selitve celotnega prebivalstva.
Odseljeni v tujino - Moški
Do vključno leta 1997 so zajete selitve slovenskih državljanov, od leta 1998 pa selitve celotnega prebivalstva.
Odseljeni v tujino - Ženske
Do vključno leta 1997 so zajete selitve slovenskih državljanov, od leta 1998 pa selitve celotnega prebivalstva.
Selitveni prirast s tujino - Skupaj
Do vključno leta 1997 so zajete selitve slovenskih državljanov, od leta 1998 pa selitve celotnega prebivalstva.
Selitveni prirast s tujino - Moški
Do vključno leta 1997 so zajete selitve slovenskih državljanov, od leta 1998 pa selitve celotnega prebivalstva.
Selitveni prirast s tujino - Ženske
Do vključno leta 1997 so zajete selitve slovenskih državljanov, od leta 1998 pa selitve celotnega prebivalstva.
Priseljeni iz drugih statističnih regij - Skupaj
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Priseljeni iz drugih statističnih regij - Moški
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Priseljeni iz drugih statističnih regij - Ženske
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Odseljeni v druge statistične regije - Skupaj
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Odseljeni v druge statistične regije - Moški
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Odseljeni v druge statistične regije - Ženske
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Selitveni prirast med statističnimi regijami - Skupaj
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Selitveni prirast med statističnimi regijami - Moški
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Selitveni prirast med statističnimi regijami - Ženske
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Skupni selitveni prirast - Skupaj
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med statističnimi regijami. Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.
Skupni selitveni prirast - Moški
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med statističnimi regijami. Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.
Skupni selitveni prirast - Ženske
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med statističnimi regijami. Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.
Priseljeni iz tujine na 1000 prebivalcev
Do vključno leta 1997 so zajete selitve slovenskih državljanov, od leta 1998 pa selitve celotnega prebivalstva.
Odseljeni v tujino na 1000 prebivalcev
Do vključno leta 1997 so zajete selitve slovenskih državljanov, od leta 1998 pa selitve celotnega prebivalstva.
Selitveni prirast s tujino na 1000 prebivalcev
Do vključno leta 1997 so zajete selitve slovenskih državljanov, od leta 1998 pa selitve celotnega prebivalstva.
Priseljeni iz drugih regij na 1000 prebivalcev
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Odseljeni v druge regije na 1000 prebivalcev
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Selitveni prirast med statističnimi regijami na 1000 prebivalcev
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Skupni selitveni prirast na 1000 prebivalcev
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med statističnimi regijami. Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.