Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prebivalci Slovenije, ki so se v opazovanem študijskem letu vpisali v višješolske in visokošolske dodiplomske in podiplomske študijske programe, po državi rojstva in spolu, Slovenija, 2004/2005 - 2009/2010
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DRŽAVA ROJSTVA

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


V podatkih, pridobljenih z raziskovanjem Socioekonomske značilnosti prebivalcev Slovenije in meddržavnih selivcev so prikazani le podatki za prebivalstvo Slovenije. Posledično se podatki iz tega raziskovanja razlikujejo od statistik, ki jih SURS objavlja oz. prevzema od drugih virov na področju trga dela, izobraževanja in socialne zaščite.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DRŽAVA ROJSTVA
DRŽAVE EU
Podatki za EU so prikazani glede na članstvo v EU v opazovanem letu.
LETO
Vpisani v študijskem letu 2004/2005
Stanje 1. januar 2005.
Vpisani v študijskem letu 2005/2006
Stanje 1. januar 2006.
Vpisani v študijskem letu 2006/2007
Stanje 1. januar 2007.
Vpisani v študijskem letu 2007/2008
Stanje 1. januar 2008.
Podatki prvič preračunani po statistični definiciji prebivalstva, objavljeni leta 2008.
Vpisani v študijskem letu 2008/2009
Stanje 1. januar 2009.
Vpisani v študijskem letu 2009/2010
Stanje 1. januar 2010.
DRŽAVA ROJSTVA: Srbija , LETO: Vpisani v študijskem letu 2007/2008
Za leto 2008 podatki za Srbijo vključujejo tudi podatek za Črno goro.