Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Osnovne skupine prebivalstva po spolu, statistične regije, Slovenija, polletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

POLLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 32 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
17. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, deleži
Naslednja objava
18. 11. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POLLETJE
H1 po stanju 1. 1.
H2 po stanju 1. 7.
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni tudi na povezavi.
POLLETJE
2011H1
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).
2021H1
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2021 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017 o določitvi referenčnega leta ter programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.
MERITVE
Prebivalstvo
Med prebivalstvo štejemo:
1.osebe, ki v Sloveniji dejansko prebivajo eno leto ali več;
2.osebe, ki imajo v Sloveniji namen prebivati eno leto ali več;
3.osebe, ki na datum opazovanja sicer začasno prebivajo ali nameravajo
začasno prebivati zunaj Slovenije, vendar le, če prebivajo ali bodo prebivale
zunaj Slovenije manj kot eno leto.
Državljani Republike Slovenije
Državljani Republike Slovenije, prebivalci Slovenije, so osebe z
državljanstvom Republike Slovenije, ki jih štejemo med
prebivalstvo Slovenije.
Tuji državljani
Tujci, prebivalci Slovenije, so osebe z državljanstvom tujih držav, ki jih
štejemo med prebivalce Slovenije.