Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, občine in naselja, Slovenija, 2008H1 - 2014H2
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

OBČINA/NASELJE

Skupaj: 6.250 | izbranih:

Išči

POLLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 22 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Od objave podatkov o prebivalstvu Slovenije po 1. 1. 2008 uporabljamo na Statističnem uradu Republike Slovenije spremenjeno statistično definicijo prebivalstva. To pomeni prelom v časovni vrsti podatkov, zato podatki po tej definiciji, torej podatki od sredine leta 2008 dalje, niso neposredno primerljivi s podatki za predhodna leta.
Viri:
, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva in Register tujcev
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POLLETJE
H1 po stanju na 1. 1.
H2 po stanju na 1. 7.
OBČINA/NASELJE
130 TREBNJE
01.01.2012: Od občine Trebnje se je odcepila občina Mirna [ZUODNO-G, Uradni list RS št. 9/11]. Do 2011H2 se seštevek podatkov po naseljih v tabeli zato ne ujema s podatki za celotno občino Trebnje.
212 MIRNA
Občina Mirna je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje [ZUODNO-G, Uradni list RS št. 9/11]. Ločeno je prikazana od 2012H1.
POLLETJE
2011H1
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo [ES] št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj [Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008].