Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Družine po številu otrok, preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007, Slovenija, popis 2002
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINA

Skupaj: 211 | izbranih:

Išči

ŠTEVILO OTROK

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Skupna metodološka pojasnila za področje Prebivalstvo: povezave.
OBČINA
V razdelku OBČINE, 1. 1. 2007 so objavljeni popisni podatki po občinah, preračunani na teritorialno razdelitev na dan 1. 1. 2007. V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij [Uradni list RS št. 52/02, 27/06 in 61/06] je bilo v času po zaključenem popisu prebivalstva ustanovljenih še 18 občin. Na dan 1. 1. 2007 je bilo v Sloveniji 210 občin. Pri preračunu podatkov popisa so bile upoštevane tudi nekatere druge manjše teritorialne spremembe, kot so delitve naselij med dve občini, prehajanje naselij iz ene občine v drugo.
OBČINA
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.