Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi cen storitev pri proizvajalcih po dejavnostih (SKD 2008), poslovanje podjetij z vsemi subjekti, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 57 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 99 | izbranih:

Išči

INDEKS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Indeks
Naslednja objava
19. 08. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


V vseh štirih četrtletjih 2020 in v prvem četrtletju 2021 je bila stopnja odgovora v tem raziskovanju nekoliko nižja kot v preostalih četrtletjih. Kjer cen storitev ni bilo mogoče zbrati ali se storitve niso izvajale, smo manjkajoče podatke uredili s postopki vstavljanja podatkov. Posledično so v nekaterih dejavnostih podatki nekoliko manj zanesljivi kot običajno.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
INDEKS
Od objave podatkov za 1. četrtletje 2024 naprej se objavljajo podatki za indeks Četrtletje / povprečje leta 2021. Podatki, preračunani na bazno leto 2021, so na voljo od 1. četrtletja 2010 naprej. Podatki z baznim letom 2015 se ne posodabljajo z novimi časovnimi točkami.
SKD DEJAVNOST
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
Zajete so dejavnosti M69, M70.2, M71, M73 in M74.