Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Udeleženci in učitelji oz. akademsko osebje (terciarno izobraževanje), prilagojeni koledarskemu (finančnemu) letu, po ravneh formalnega izobraževanja, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KATEGORIJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

RAVEN FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
14. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število; ekvivalent polne učne/delovne obremenitve
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Prilagoditev koledarskemu (finančnemu) letu pomeni, da je upoštevan seštevek števila udeležencev in učiteljev oz. akademskega osebja iz dveh zaporednih šolskih let sorazmerno s trajanjem posameznega šolskega leta v določenem koledarskem letu.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Ekvivalent polne učne/delovne obremenitve: udeleženci z nepolno učno obremenitvijo (udeleženci izobraževanja odraslih, izredni študenti, študenti doktorskega študija, absolventi) ter učitelji oz. akademsko osebje z nepolno delovno obremenitvijo z vidika normativov so upoštevani v opredeljenih deležih glede na polno učno oz. delovno obremenitev. Udeleženci ter učitelji oz. akademsko osebje s polno učno/delovno obremenitvijo so upoštevani v celoti.
KATEGORIJA
Učitelji in akademsko osebje v formalnem izobraževanju
V predšolskem izobraževanju so kot učitelji upoštevani vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Med akademskim osebjem (terciarno izobraževanje) so za leto 2020 upoštevani tudi honorarni sodelavci, sicer prvič zajeti v opazovanje od študijskega leta 2020/21 naprej.