Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Tekoči izdatki za izobraževanje in usposabljanje po sektorju porabnika ter namenu (vrstah) izobraževanja in usposabljanja, tekoče cene (mio EUR), Slovenija, letno, eksperimentalna statistika
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

NAMEN (VRSTE) IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

SEKTOR PORABNIKA

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
14. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
mio EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Seštevki se lahko ne ujemajo zaradi zaokroževanja.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila