Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Teritorialne enote in hišne številke po občinah, Slovenija, 2004H2 - 2018H2
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

POLLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 29 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
km2 / število
Vir
SURS in GURS
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5.
Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi.
Podatki o spremembi površine Slovenije so dostopni na povezavi.
POLLETJE
Sprememba referenčnega datuma objavljanja podatkov o teritorialnih enotah in o hišnih številkah
Z letom 2011 smo začeli objavljati podatke po stanju na prvi dan naslednjega polletja oz. naslednjega leta. Vendar gre za spremembo le v poimenovanju referenčnega datuma, vsebinske razlike pa ni: do 1. 1. 2011 smo prikazovali letne podatke po stanju 31. decembra ob 24.00, po 1. 1. 2011 pa prikazujemo letne podatke po stanju 1. januarja ob 00.00.

POLLETJE
H1 je po stanju 1. 1.
H2 je po stanju 1. 7.