Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeks inflacije, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 402 | izbranih:

Išči

INDEKS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
31. 07. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Od januarja 1998 je podlaga za izračun inflacije indeks cen življenjskih potrebščin, pred tem pa indeks cen na drobno.
Pomen indeksov:
- mesečni indeks kaže spremembe cen v tekočem mesecu glede na prejšnji mesec,
- letni indeks kaže spremembe cen v tekočem mesecu glede na isti mesec prejšnjega leta,
- povprečni letni indeks kaže spremembe cen od začetka leta do tekočega meseca glede na enako obdobje v prejšnjem letu.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila