Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Potrošnja kmetijskih proizvodov na prebivalca (kg), koledarsko leto, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči

KMETIJSKI PROIZVOD CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 06. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
kg
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

1) Koledarske bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov za 2020 so pripravljene na osnovi začasnih podatkov.
2) Uvoz in izvoz iz/v EU za 2020 ne vključujeta Združenega kraljestva.
Vira: SURS, KIS
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila